Curiosity and drawing my own map

I’m making plans, writing out the next steps, looking up places and people I want and need to write to. There so much I want to happen, there is so much I want to achieve. I know who I want to be, I know where I want to be and there are steps to take to get there.

Some of them are not very clear yet, some are scary, some will be easy. What connects them all is that they all come from my curiosity. Because curiosity is what drives me those days. Not a business plan, not the feeling of having to do all this, but curiosity to see the way that will get me to my dreams and goals. The road that will get me to the life from my vision.

View this post on Instagram

I’ve read something lately that really spoke to me: “Curiosity above business plan, no matter what others say about that. Only following yourself can result in magic.” I didn’t even know I needed to hear that. Working for yourself in a creative job is hard. It’s a continuous challenge of finding opportunities, taking your work seriously even when you have no assignments, keeping at it even when you have a feeling that nobody is interested. I looked at business plans, I looked at ways other people do that, and it just didn’t feel like me. And then I read this. And everything changed. It immediately seemed easier, possible, achievable. Curiosity above everything. Following myself, always. 🌷 Przeczytałam ostatnio coś, co naprawdę do mnie przemówiło: „Ciekawość ponad biznesplanem, niezależnie od tego, co na ten temat mówią inni. Tylko podążanie za sobą może skutkować magią i mięsem”. Nie wiedziałam nawet, że właśnie tego potrzebowałam. Praca kreatywna na własny rachunek jest trudna. To ciągłe wyzwanie polegające na znajdowaniu okazji, traktowaniu swojej pracy poważnie, nawet jeśli nie masz zleceń, kontynuowanie pracę, nawet jeśli masz poczucie, że nikt nie jest zainteresowany. Patrzyłam na biznesplany, patrzyłam jak robią to inni i po prostu nie czułam się w tym sobą. I wtedy @blimsien napisała właśnie to. I wszystko się zmieniło. Od razu wszystko stało się to łatwiejsze, możliwe, osiągalne. Ciekawość ponad wszystko. Podążanie za sobą, zawsze. 🌷 #creativejob #creativecoach #followyourcuriosity #followyourself #livemoremagic #consciouscreativity #pursuitofjoy #magicmoment #amomentofwonder #daysofsmallthings #myeverydaymagic #mybeautifulstories #writinglife #creativelife #cultivatewithme #stayhomestaycreative #kreatywność #dobreżycie #żyjposwojemu #pomojemu #ciekawość #podążajzasobą #zwykłeżycie #poswojemu #doprzodu #writeyourownstory #reclaimingvulnerability #inspiracja #ścieżkaserca #słuchajsiebie

A post shared by Anna Maria Boland (@annamboland) on

I’m not following other people’s maps anymore, I draw my own. It’s not easy, but that’s who I am, who I always was. And in some ways following myself is the easiest thing to do.