I’m an online coach specialising in creativity and change. I help you find what’s important to you in order to start again and change your life, no matter how old you are. I also help you find your own way of creative living, according to your own rules.

I help you find the bridge between where you are now and where you want to be in your life and work.

WHY ONLINE COACHING?

I believe that everyone deserves a coach. Online coaching makes it accessible to everyone. No matter where you live or what your physical limitations may be. We can always find each other online.

E-mail coaching gives you more time to think about the questions. Writing and being able to take time to answer and reflect on the questions, you’ll see the results sooner than in face-to-face coaching.

You choose when and were you’re being coached. This ensure a safe feeling and better concentration.

By being more often in touch with me, your coach, you can set smaller steps. This allows you to better experience your successes.

You are not limited by the distance to your perfect coach, so you can choose a coach that really suits you.

Do you want to get started with online coaching?

Look here to check all the options.

Jestem cochem online specjalizującym się w kreatywności i zmianie. Pomogę Ci odkryć co jest dla Ciebie ważne, aby zacząć od nowa i zmienić swoje życie, bez względu na Twój wiek. Pomogę Ci również znaleźć własny sposób na kreatywne życie, na Twoich warunkach.

Pomogę Ci znaleźć drogę z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym chcesz być w życiu prywatnym i zawodowym.

DLACZEGO COACHING ONLINE?

Uważam, że każdy zasługuje na coacha. Dzięki coachingowi online jest to możliwe dla wszystkich. Bez względu na to gdzie mieszkasz lub jakie masz ograniczenia fizyczne. Zawsze możemy się znaleźć w świecie online.

Coaching mailowy pozwala Ci na spokojne zastanowienie się nad pytaniami. Dzięki pisaniu i większej ilości czasu na pytania i refleksję, zobaczysz rezultaty wcześniej niż podczas coachingu twarzą w twarz.

Wybierasz moment i miejsce, w którym będziesz pracować. Dzięki temu będziesz się czuć bezpieczniej i będziesz mieć lepszą koncentrację.

Dzięki częstym kontaktom możesz stawiać mniejsze kroki. Dzięki temu będziesz mocniej doświadczać sukcesów.

Nie ogranicza Cię odległość od Twojego idealnego coacha. Dzięki temu możesz wybrać coacha, który naprawdę dobrze do Ciebie pasuje.

Chcesz spróbować coachingu online?

Przejdź tutaj i sprawdź moją ofertę.

Ik ben een online coach die gespecialiseerd is in creativiteit en verandering. Ik help je vinden wat belangrijk voor je is om opnieuw te beginnen en je leven te veranderen, ongeacht hoe oud je bent. Ook help ik je om je eigen manier van creatief leven te vinden, volgens je eigen regels.

Ik help jou de weg te vinden tussen waar je nu bent en waar je wilt zijn in jouw werk en leven.

WAAROM ONLINE COACHING?

Ik vind dat iedereen een coach verdient. Door online coachen maak ik het toegankelijk voor iedereen. Het maakt niet uit waar je woont of wat voor fysieke beperkingen je hebt. We kunnen elkaar altijd online vinden.

E-mail coaching geeft jou meer tijd om over de vragen na te denken. Door het schrijven en tijd kunnen nemen voor de vragen en reflectie zie je eerder resultaten dan bij face-to-face coaching.

Je kiest het moment en plek waarop je met de coaching bezig bent. Dat zorgt voor een veilig gevoel en betere concentratie.

Door meer contactmomenten kunnen de stappen die je gaat zetten kleiner zijn. Hierdoor kun je meer jouw successen ervaren.

Je bent niet beperkt door de afstand tot jouw ideale coach, waardoor je een coach kunt kiezen die echt goed bij je past.

Wil je aan de slag met online coaching?

Kijk hier om de mogelijkheden te bekijken.