I have broad experience in customer service. I have made customers happy in aviation, hotels and a library. In all those years I have learned to understand both sides well, the customer and the organization.

Your organization work with customers and you think the service could be better? Do your customer service employees need online coaching?

I can help with this.

How I work.

If you are looking for a “magic formula” for your organization, you can stop reading now, because I am not the advisor you are looking for.

I believe that positive change must come from within. That is why I am not coming up with a ready-made solution. We work together and look for what fits best with your organization and your customers.

Why online coaching?

Employees often feel resistance to coaching because it can be experienced as weakness. Coaching face-to-face is visible, so their “weakness” is visible. Coaching online (via Skype or Zoom and/or e-mail) reduces that resistance.

Online coaching is time and place independent. As a result, the costs are lower than with the face-to-face coaching.

The employee chooses the moment and place where he or she is involved with the coaching. This ensures a safe feeling and better concentration.

E-mail coaching gives your employee more time to think about the questions. By writing and being able to take time for the questions and reflection, he or she will see results sooner than with face-to-face coaching.

By being more often in touch with the coach, the steps that the employee will take can be smaller. This allows him or her to experience better her or his personal successes.

If you want to know more or make an appointment, please contact me.

W mojej pracy czerpię z wieloletniego doświadczenia w pracy z klientem, między innymi w lotnictwie, hotelu i bibliotece. Przez te wszystkie lata poznałam dobrze obydwie strony, klientów i firmy.

Uważasz, że obsługa klienta w Twojej organizacji może być na wyższym poziome? Twoi pracownicy działu obsługi klienta potrzebują coachingu online?

Mogę w tym pomóc.

Jak pracuję.

Jeżeli szukasz “magicznej formuły” dla swojej organizacji, to możesz przestać czytać, gdyż ja nie jestem doradcą, którego szukasz.

Wierzę, że pozytywne zmiany muszą zachodzić od środka. Dlatego nie przychodzę z gotowym rozwiązaniem. Razem zabierzemy się do pracy, znajdziemy rozwiązania, które najlepiej pasują do Twojej organizacji i Twoich klientów.

Dlaczego coaching online?

Pracownicy często czują opór przed coachingiem, gdyż jego potrzeba jest często widziana jako objaw słabości. Kiedy coaching odbywa się twarzą w twarz, jest widoczny, więc „słabość” jest też widoczna. Przeniesienie coachingu online (przez Skype i/lub e-mail) zmniejsza opór pracowników wobec coachingu.

Coaching online jest niezależny od miejsca i czasu. Dzięki temu koszty coachingu są niższe niż przy coachingu twarzą w twarz.

Pracownik sam wybiera moment i miejsce, w którym będzie pracować. Dzięki temu będzie się czuć bezpieczniej i będzie mieć lepszą koncentrację.

Coaching online pozwala na spokojne zastanowienie się nad pytaniami. Dzięki pisaniu i większej ilości czasu na pytania i refleksję, wcześniej widać rezultaty niż podczas coachingu twarzą w twarz.

Dzięki częstym kontaktom pracownik może stawiać mniejsze kroki. Dzięki temu będzie mocniej doświadczać sukcesów.

Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytania? Skontaktuj się ze mną.

Ik heb ruime ervaring in klantenservice. Ik heb klanten blij gemaakt in luchtvaart, horeca en bibliotheek. In al die jaren heb ik beide kanten, de klant en de organisatie, goed leren begrijpen.

Werkt jouw organisatie met klanten en vind je dat de dienstverlening beter zou kunnen? Hebben jouw klantenservice medewerkers online coaching nodig?

Ik kan hiermee helpen.

Hoe ik werk.

Als je een “magische formule” voor jouw organisatie zoekt dan kun je nu stoppen met lezen, want ik ben dan niet de adviseur die je zoekt.

Ik geloof dat positieve verandering van binnen moet komen. Daarom kom ik niet met een kant-en-klare oplossing. We gaan samen aan de slag en kijken wat het beste bij jouw organisatie en jouw klanten past.

Waarom online coaching?

Werknemers voelen vaak weerstand tegen coaching, omdat het nodig hebben ervan als zwakte ervaren kan worden. Coaching face-to-face is zichtbaar, dus hun “zwakte” is zichtbaar. Door coaching online te laten verlopen (via Skype en/of e-mail) verminderd die weerstand.

Online coaching is tijd en plaats onafhankelijk. Daardoor zijn de kosten lager dan bij de face-to-face coaching.

Werknemer kiest zelf het moment en plek waarop hij of zij met de coaching bezig is. Dat zorgt voor een veilig gevoel en betere concentratie.

Online coaching geeft jouw medewerker meer tijd om over de vragen na te denken. Door het schrijven en tijd kunnen nemen voor de vragen en reflectie ziet hij of zij eerder resultaten dan bij de face-to-face coaching.

Door meer contactmomenten kunnen de stappen die de werknemer gaat zetten kleiner zijn. Hierdoor kan hij of zij meer eigen successen ervaren.

Wil je meer weten of afspraak maken, neem contact met mij op.