Still Life with Bread Crumbs

Very good beginning, muddled middle and interesting second half that kept me reading till late at night, leading to a disappointing ending. That's how I could describe Anna Quindlen's Still Life with Bread Crumbs. I still think it's a good piece of writing, I just have some problems with the execution. This story is a … Continue reading Still Life with Bread Crumbs

August Break: lezen

Ik weet niet of jullie het al weten, maar ik hou van lezen. Ik lees veel, maar ik zou nog meer kunnen en willen. Ik probeer al mijn best te doen om alle afleidingen te negeren, maar het lukt helaas niet altijd. Toch heb ik een paar momenten op een dag waarop ik altijd lees.  Ten … Continue reading August Break: lezen