My name is Anna Maria Boland, I’m a coach, a writer, a transaltor.

Nazywam się Anna Maria Boland, jestem coachem, pisarką i tłumaczką.

Mijn naam is Anna Maria Boland, ik ben een coach, een schrijver en een vertaler.

Buy Me A Coffee

Blog


  • Smaki nie do odtworzenia
    Nie należę do osób, które rzewnie wspominają dzieciństwo. Wspominam je tak mało, że prawie nic z niego nie pamiętam. Zresztą nie tylko z dzieciństwa. Czasy nastoletnie, praca w różnych miejscach, wszystko jest zamglone, odległe. Nie pamiętam nazwisk większości nauczycieli, koleżanek,…
  • Rok czytania z domu
    Mam 142 nieprzeczytane książki i uczucie, że te stosy się w ogóle nie zmniejszają. I najwyraźniej mam rację, bo jak ostatnio sprawdzałam, książek było 121. Nie wiem jak to się stało skoro wcale dużo nie kupowałam i czytałam trochę z…
  • A year of reading from home
    I have 142 unread books at home and a feeling that those piles are not getting any smaller. I guess I’m right as last time I checked I had 121 unread books at home. I wasn’t buying that much this…